Kurs: Valgprosesser og valgstyrer – én-til-én-kurs
Styreforeningen - Den norske forening for styremedlemmer