Alle kategorier
Du har valgt: Truckførerkurs - truckførerbevis
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Sarpsborg 5 timer 2 250 kr
08 May
Hensikten med opplæringen er å gi truckføreren en god teoretisk og praktisk opplæring i hvordan de skal håndterer trucken sikkert, slik at skader og uhell unngås. [+]
Har du eller dine ansatte behov for ett teleskoptruck kurs? Da ønsker vi gjerne å hjelpe deg! Norske myndigheter stiller strenge krav til at både privatpersoner og arbeidstakere som bruker teleskoptruck kan dokumentere at de er teoretisk og praktisk opplært til dette. Dette er for å unngå skader og ulykker i forbindelse med bruk av maskinen.En arbeidsgiver står ansvarlig for at alle arbeidstakere har den nødvendige opplæringen. Rune Kristiansen hos oss i Ådalen Truck er sertifisert og kurset, og har flere års erfaring på feltet. Hensikten med opplæringen er å gi truckføreren en god teoretisk og praktisk opplæring i hvordan de skal håndterer trucken sikkert, slik at skader og uhell unngås. Opplæringen skal gi kursdeltakeren praktisk forståelse for prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, kjøremåte, lastdiagram og sikkerhetsutstyr Vi ser frem til å kurse deg! [-]
Les mer
Ta kontakt for opplæring av travers- og lastebilkran, stortruck, anhuker og stroppekurs. [+]
Trucktech AS tilbyr førerkortopplæring for stor truck over 10 tonn T6 - T8 (2 650,-) G4 traverskran (7 000,-) G8 lastebilkran (7 000,-) G11 anhuker og stroppkurs (5 500,-) med full oppfølging frem til teoriprøve og oppkjøring. Vi tilbyr fleksible løsninger med kurs hos oss eller hos kunden, på dag- eller kveldstid. [-]
Les mer
4 timer
Oppdag de mange fordelene ved smarte trucker. I_Site er flåteadministrasjons-systemet vårt som kobler sammen flåten, innhenter data og gir deg en oversikt over hva som... [+]
I_Site flåteadministrasjon Oppdag de mange fordelene ved smarte trucker. I_Site er flåteadministrasjons-systemet vårt som kobler sammen flåten, innhenter data og gir deg en oversikt over hva som skjer, men det viktigste er at I_Site forteller deg hva du må gjøre for å optimalisere driften. I_Site har mange funksjoner Truckutnyttelse, førerutnyttelse Webportal, mobilapp Abonnement på rapporter og diagrammer Batteriovervåking Støtsensorer og krypmodus, størvarsling, Varsling om krypmodus på mobil I tillegg Ekstern førertilgang, føreradministrasjon og lisenskontroll Kontraktsovervåking Alternativer som kontroll før bruk med varsling og smart adgang (kort eller nøkkelenhet) I_Site kobler sammen virksomheten Ved hjelp av Telematikkenhet og ekstra sensorer på truckene Back office ERP-system Servicerapporter fra serviceteknikere Du kan innhente all denne informasjonen ved å gå til webportalen på den bærbare PC-en din eller en annen mobil enhet. [-]
Les mer
1 dag 5 500 kr
Vi arrangerer truckførerkurs for alle trucktyper med løftekapasitet t.o.m. 10 tonn. Rundtsvingende teleskoptruck (C1/C2), løftekapasitet t.o.m. 10 tonn [+]
I likhet til myndighetene ønsker vi redusert arbeidsuhell i forbindelse med bruk av truck og løfteutstyr. Derfor er et steg i riktig retning å få en god sikkerhetsopplæring på bruk av truck. Vi kjører kurs i henhold til Arbeidsmiljølovens §-14 Krav til opplæring og i forskrift "Bruk av arbeidsutstyr" §-49. Bil- og Truckservice AS har utdannet truckførere siden 1978, vi er sertifisert av sertifiseringsorganet TI-Sertifisering AS (www.sert555.no) Det benyttes i hovedsak nye moderne trucker. Truckførerkurset består av teoretisk og praktisk opplæring. Kurset fører fram til truckførerbevis som utstedes når deltakeren har bestått teoretiske og praktiske prøver. For å få utstedt truckførerbevis må deltakeren være fylt 18 år. Det serveres kaffe/te i pausene, ta ellers hensyn til at noe av undervisningen foregår utendørs (klær etter vær). Teori og praksis inkl. kursmateriell (avgiftsfritt)     Kursinnhold sertifisert opplæring   Tilleggsmodul C1 og C2 Gjeldene lover og forskrifter Sikkerhet Tructyper og tilleggsutstyr Truckens konstruksjon og virkemåte Daglig kontroll Stabilitet Trafikk og sikkerhetsbestemmelser HMS Praktisk bruk Kursinnhold dokumentert opplæring Tilleggsutstyr Det blir gitt opplæring i aktuelt tilleggsutstyr etter behov.   Forbehold: Bil- og Truckservice AS forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte kursdeltakere.   [-]
Les mer
1 dag 3 500 kr
Hensikten med opplæringen er å gi truckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av stortrucker. [+]
OPPLÆRINGENS VARIGHET: 8 timer teoriundervisning. Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning. FORMÅL MED OPPLÆRINGEN: Formålet med opplæringen er å gi stortruckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av stortrucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med stortruckkjøring unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for stortruckers konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Opplæringen avsluttes med en teoretisk prøve. Når kandidaten har bestått teoretisk prøve kan en velge å gjennomføre 20 timer bedriftsintern praksisopplæring pr klasse eller 16 timer praksisopplæring pr klasse hos Zafe AS. LÆREMATERIELL: Vi bruker læremateriell utgitt av Angerman forlag. Lærebok og teoriprøve er tilgjengelig på norsk. [-]
Les mer
20 timer 3 500 kr
Målet er å gi føreren en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av truck, samt i maskinens konstruksjon og virkemåte. Kurset består av teoretisk og praktisk opp... [+]
Kurset gjennomføres etter fagplaner fra SGS, med 14 timer med teoriundervisning og 6 timer praksis per maskinklasse T6, T7, T8, T8.1, T8.2 og T8.4   Kurset gir sertifisering i følgende klasser: T6 – Sidelaster T7 – Portaltruck T8 – Motvektstruck med gaffelarmer T8.1 - Motvektstruck med permanent containeråk T8.2 – Motvektstruck med permanent tømmerklo T8.4 - Motvektstruck med teleskopisk bom Etter avsluttet modul avholdes det teorieksamen og praksisprøve. Alt av nødvendig materiell som lærebøker og presentasjoner i forskrifter og standarder blir utlevert første kursdag.   [-]
Les mer
8 000 kr
Trafikkskolen tilbyr klasse BE bil og tilhenger i Bergen. Klasse BE gir førerrett til å kjøre vogntogvekt tillatt opp til 7500 kg. [+]
Trafikkskolen tilbyr klasse BE bil og tilhenger i Bergen. Klasse BE gir førerrett til å kjøre vogntogvekt tillatt opp til 7500 kg. Pakke klasse BE inkl. lastsikringskurs DU BETALER8000,- 2 Veiledningstimer 1.900,- Lastsikringskurs 1.900,- Sikkerhetskurs på vei 3 timer 2.700,- Leie av bil til førerprøve 2.300,- Totalt 8.800,-   [-]
Les mer
Tromsø 2 dager 7 500 kr
04 Jun
29 Oct
Vi arrangerer truckførerkurs for alle trucktyper med løftekapasitet t.o.m. 10 tonn. Rundtsvingende teleskoptruck (C1/C2), løftekapasitet t.o.m. 10 tonn [+]
Det benyttes i hovedsak nye moderne trucker. Truckførerkurset består av teoretisk og praktisk opplæring. Kurset fører fram til truckførerbevis som utstedes når deltakeren har bestått teoretiske og praktiske prøver. For å få utstedt truckførerbevis må deltakeren være fylt 18 år. Det serveres kaffe/te i pausene, ta ellers hensyn til at noe av undervisningen foregår utendørs (klær etter vær). Teori og praksis inkl. kursmateriell (avgiftsfritt) [-]
Les mer
6 timer 3 300 kr
Læretiltak / kurs for alle som skal bli teleskoptruckfører. Opplæringen gjelder for trucker opp til 10 T løftekapasitet. C1 har fast overvogn. C2 er rundtomsvingende. [+]
Målsetting med læretiltaket: Gi blivende førere av teleskoptrucktruck en teoretisk grunnopplæring slik at de blir satt i stand til å utføre varierte arbeidsoppgaver på en sikker måte med teleskoptruck. Videre skal opplæringen gi truckføreren praktisk forståelse for truckens muligheter og begrensninger. Modul 4.2 (mengdetreningen) kan gjennomføres med fadderordning i en bedrift med godkjent fadder eller i vår sertifiserte opplæringsvirksomhet. Etter at mengdetreningen er gjennomført og dokumentert i egen timelogg, skal det avholdes en avsluttende praktisk prøve (utsjekk) med sensor fra sertifisert opplæringsvirksomhet. Blir denne bestått blir det utstedt kompetansebevis «sertifikat»  innen ca 14 dgr på den/de aktuelle truckklasse(r). Den som innehar kompetansebevis for teleskoptruck C1 og vil utvide til C2 må avlegge en praktisk prøve på rundtomsvingende teleskoptruck samt dokumentere 4 timer praktisk kjøring gjennom fadderordning eller kjøre timene i vår sertifiserte opplæringsvirksomhet. Vurdering: Læretiltaket avsluttes med en test/prøve som skal sikre at hver enkelt kursdeltaker har tilstrekkelige kunnskaper. Instruktørene som underviser på de forskjellige læretiltakene har solid pedagogisk bakgrunn og vil ta hensyn til kursdeltakere med dysleksi i undervisningen og ved avsluttende prøve. Prøven inneholder ca 30 – 40 spørsmål og er av «multippelchoice» type, dvs du skal svare ved å krysse av i et av flere svar alternativer. Det er satt av 1 time til prøven og kravet til bestått er minst 80% riktige svar. Tillatte hjelpemidler er skrive/tegnesaker, kalkulator og kladdeark. Arbeidsmåter: Undervisningen gjennomføres blant annet gjennom å demonstrere konstruksjon, virkemåte og oppbygning ved hjelp av gode modeller av trucker samt ha tilgang til trucker i teoriundervisningen. Stabilitet, sikker bruk og bomkonstruksjoner/lastdiagram er sentrale delområder som blir belyst. [-]
Les mer
2 dager 4 500 kr
To dager praksis med motvektstrucker til og med 10 tonn. [+]
Litt om oss: Wee kurssenter har hatt truckførerkurs i over 20 år nå. Vi har lang erfaring, og dyktige instruktører som fokuserer på HMS. Wee Kurssenter er sertifisert av ASAS. Vi har egne trucker innen de fleste klasser tilgjengelig for bruk i opplæringen.   Vi tilbyr: To dager praksis for motvektstruck etter endt teoretisk truckkurs. Inkludert i prisen er også oppkjøring, bevis og lunsj begge kursdagene.   Hva sitter du igjenn med etter kurset: Etter endt praksis periode på to dager av slutter vi med praktisk prøve. Ved bestått pratisk prøve får kandidatene utstedt truckførerbevis klasse T4.   Praktisk opplæring: Opplæringen foregår på egnet lukket eller avsperret område. Det er sertifisert instruktør som leder praksisopplæringen. Elevene skal ikke bli satt til oppgaver som er vanskeligere enn de til en hver tid kan klare å mestre. Under praktsik opplæring får elevene god tid til å bli kjent med oppbygging, virkemåte, bruksområde og begrensninger til motvektstrucken.   Bevis: Etter bestått oppkjøring vil eleven få utstedt kompetansebevis i de aktuelle klassene. Wee Kurssenter bruker sentralregisteret for registrering av elevene, samt utsteder av kompetansebevis.    Truckkurs er en av våre mest poppulere kurs!   " Kursholder hadde peiling på hva hun pratet om" Sitat fra Elever på tidligere kurs.   [-]
Les mer
1 dag 4 275 kr
Grunnleggende sikkerhetsopplæring for operatører av teleskoptruck med løftekapasitet inntil 10 tonn. [+]
Krav om forkunnskap er kompetansebevis på truck inntil 10 tonn, eller masseforflytningsmaskin, eller lastebilkran.   Målsetting   Målsettingen med opplæringen er at den som får opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om teoretisk og praktisk sikker bruk av teleskoptruck, slik at ulykker ved oppstilling og bruk unngås.    Klasser   C1 - Teleskoptruck med løftekapasitet inntil 10 tonn Maskin med hevbar og teleskopisk bom med en eller flere teleskoper med rekkevidde over 2 meter der bommen og overkonstruksjonen står fast på undervogn chassis. C2 Rundtomsvingende Teleskoptruck med løftekapasitet inntil 10 tonn Maskin med hevbar og teleskopisk bom der bom er montert på egen bevegelig- /rundtsvingende konstruksjon der manøverplass følger med bomkonstruksjonen rundt.   Gjennomføring   Etter fullført teorikurs må deltakeren ha praktisk opplæring på aktuell teleskoptruckklasse. Denne opplæringen kan tas sammen med fadder i egen bedrift eller hos Gantic i 4 timer ved påbygging på truck eller masseforflytningmaskin eller 8 timer ved påbygging på lastebilkran. Etter den praktiske opplæringen må deltakeren bestå oppkjøring før kompetansebevis på aktuell teleskoptruck kan utstedes. Påbyggingsmodul 2.2C. 6,5 timer. Kurset er iht. forskrift om utførelse av arbeid best. 703.   Kursinnhold Teleskoptruckens konstruksjon og virkemåte Støtteben og stabilitet Bomkonstruksjon Overlastsystem Lastdiagram Oppstilling Tilleggsutstyr/vinsj Avsluttende prøve   [-]
Les mer
Bergen 1 dag 2 870 kr
08 May
Kursets innhold: 6,5 time teori på teleskoptruck hvis du har modul 1.1 fra før, hvis ikke må modul 1.1 taes først. Vi er behjelpelig med dette. [+]
C1 og C2 - Teleskoptruck  Telescopetruck opplæring inneholder en teoridelen og en praksisdel enten ved fadder-opplæring eller med instruktør. C1= Teleskoptruck med løftekapasitet t.o.m 10 tonn C2= Rundtomsvingende teleskoptruck med løftekapasitet t.o.m  10 tonn. Mail: kurs@maskinkurs.no Forkunnskap/Opptakskrav: - Kompetansebevis på anleggsmaskiner, truck eller lastebilkran (Det vil s at man har hatt teoridelen på anlegg, truck eller lastebilkran)  - Modul 1.1 sikkerhet, ansvar/kontroll 8 timer Kursets innhold: 6,5 time teori på teleskoptruck hvis du har modul 1.1 fra før, hvis ikke må modul 1.1 taes først. Vi er behjelpelig med dette. Praksis: Elev med anleggsmaskin eller truck fra før: Praksis med instruktør: 4 timer Praksis med fadder: 8 timer Elev med lastebilkran fra før: Praksis med instruktør: 8 timer Praksis med fadder: 16 timer Krav til fadder: Fadder med mobilkranførerbevis. Må praktisert teleskoptruck over 1 år eller fadder med teleskopbevis krav 1 år. Pris teori del. Kr.2.800,-. Vi arrangerer gjerne bedriftsintern opplæring. [-]
Les mer
18 timer 3 500 kr
Målet er å gi føreren en god opplæring i sikker bruk av teleskoptruck, samt i maskinens konstruksjon og virkemåte. Kurset består av teoretisk og praktisk opplæring... [+]
Kurset gjennomføres etter fagplaner fra SGS, med 6,5 timer med teoriundervisning  Kurset gir sertifisering i følgende klasser: C1 - Teleskoptruck med kapasitet til og med 10 tonn C2 - Rundtomsvingende teleskoptruck med kapasitet til og med 10 tonn   Etter avsluttet modul avholdes det teorieksamen.  Alt av nødvendig materiell som lærebøker og presentasjoner i forskrifter og standarder blir utlevert første kursdag. [-]
Les mer
8 timer 3 122 kr
Målsettingen med opplæringen er å gi operatør av stortruck en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk slik at uhell og ulykker unngås [+]
MålsettingMålsettingen med opplæringen er å gi operatør av stortruck en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk slik at uhell og ulykker unngåsEmnelisteInnledning Krav til operatør Regelverk Trucktyper og bruksområder Tilleggsutstyr Ulykker Konstruksjon og virkemåte Kontroll og rapportering Stabilitet Godshåndtering Bruks- og sikkerhetsbestemmelser EksamenAvslutningsprøveTeoriMinimum antall spørsmål:30Maksimal tid for prøve:1 timeMinimum score for å bestå:80 %Kompetansebevis / sertifikatEt kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator [-]
Les mer
2 500 kr
Å føre deltakerne fram til fullførte og godkjente tester for teleskoptruck klasse C1 - C2. [+]
Kjøretrening og praktisk prøve.   Når du melder deg på kurs hos oss er det svært viktig at du skriver inn nøyaktig adresse, postnummer og poststed så vår faktura kommer fram til riktig sted! Dersom du jobber på et prosjekt og har eget prosjektnummer, prosjektbetegnelse e.l, er det flott om du legger inn dette som tilleggsinformasjon. På forhånd tusen takk!! [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.