Kurs: HVA ER VERDIEN AV DIN bedrift? - praktisk bedriftsintern verdivurdering
Styreforeningen - Den norske forening for styremedlemmer