Kurs: Videregående sikkerhets- og beredskapskurs (IMO 80) STCW
RS Sjøredningsskolen